Narzędzia do modelowania iGrafx

iGrafx dostarcza szerokiej gamy narzędzi do modelowania procesów każde wyższe narzędzie zawiera pełną funkcjonalnośc niższego plus dodatkowe funkcjlonalności:

 • iGrafx Process for SAP (P4SAP)
  • Zarządzanie elementami projektów wdroenowych SAP
 • iGrafx Process for Enterprise Modeler (P4EM)
  • Zarządzanie elementami Architektury korporacyjnej
 • iGrafx Process for Six Sigma (P46S)
  • Projektowanie eksperymentów we współpracy z narzędziami statystyczymi:
   • Minitab
   • JMP
 • iGrafx Process (Pr)
  • Symulacja procesów
 • iGrafx Flowcharter (FC)
  • Podstawowe narzędzie do modelowania procesów biznesowych i podstawowych analiz biznesowych. Wspiera:
   • Modele Swimline
   • Modele BPMN
   • Diagramy VSM
   • Diagramy "Rybich ości"
   • Analizy FEMA
   • Diagramy Pareto
   • Diagramy Rozkładu (Kwadrantów)
   • Schematy organizacyjne
   • Dowolne schematy blokowe
  • Pozwala na wykonywanie analiz statycznych (w tym wyliczeniowych na przykład w VSM)
  • Posiada rozbudowane możliwości publikacyjne:
   • Standarowe formaty graficzne (rastrowe i wektorowe)
   • Wielostronnicowe PDFy
   • MS Office
   • Dokumenty HTML
    • Skrypty Java
    • Grafiki SVG
    • Grafiki GIF