iGrafx Process

iGrafx Process data-cke-saved-src=
iGrafx® Process™ to najłatwiej dostępne w pełni funkcjonalne, łatwe w użyciu narzędzie do analizy procesów i symulacji. Jest tak zaprojektowane, aby pomóc specjalistom zrozumieć i ulepszać swoje procesy. iGrafx Process realizuje wszystkie funkcje w zawarte w iGrafx® FlowCharter™ plus zaawansowaną symulację procesów biznesowych pozwalającą na dynamiczną analizę procesów.

 

Łatwe tworzenie:

 • Diagramy przepływu
 • Modele procesów
 • Diagramy typu Swimlane®
 • Mapy Strumienia Wartości (Diagramy VSM)
 • Diagramy - "Rybich ości"
 • Arkusze FMEA Diagramy Kwadrantów
 • Diagramy SIPOC
 • Modele BPMN
 • Eksport do BPEL*
 • Własne szablony
 • Schematy organizacyjne
 • Schematy sieci
 • i wiele innych ...

Plus:

 • Modelowanie zasobów
 • Zaawansowana symulacja procesów
 • Analizy “Co, jeśli?”
 • Raporty tabelaryczne i graficzne

 

Podstawowe cechy

 

Inteligentne Diagramy typu Swimlane®

Skraca czas niezbędny do tworzenia i edycji modeli procesów oraz prezentacji między wydziałowych zależności w realizacji procesów.

 

Hierarchiczne modele procesów i numerowanie

Oszczędza czas poprzez możliwość ponownego wykorzystania zdefiniowanych podprocesów. Kaskadowe numerowanie symboli ułatwia zrozumienie zależności pomiędzy procesami i umożliwia zachowanie spójności modeli

 

Tematy

Predefiniowane Tematy (układy formatowania diagramu) pozwalają na szybkie tworzenie lepszej jakości diagramów i modeli.

 

Diagramy przyczynowo-skutkowe (rybich ości)

Pozwala określić przyczyny występowania usterek i przeanalizować je dzięki diagramom „rybich ości” połączonych z wykresami Pareto. Pozwala to na szybkie określenie akcji mających najsilniejszy pozytywny wpływ na procesy w organizacji. Diagramy te mogą być połączone z analizą FMEA.

 

Arkusze - Priorytetyzacja i FMEA

Pozwala zogniskować się na możliwościach doskonalenia i ułatwia szybsze łagodzenie skutków usterek. Możliwość połączenia analizy FMEA do procesów

 

Mapy strumienia wartości dodanej

Skraca czas edycji i aktualizacji map strumienia wartości dodanej i pozwala na automatyzację wprowadzania i wizualizacji danych opisujących proces oraz łatwe propagowanie tych informacji w organizacji

 

Rozszerzone Mapy strumienia wartości dodanej

Skraca czas niezbędny do tworzenia i edycji rozszerzonych modeli VSM. Tworzy widoki zgodne z metodyką Lean przekraczające granice fabryk, oddziałów i firm.

 

Analiza wielu scenariuszy

Pozwala na wybór optymalnego sposobu realizacji procesów dzięki możliwości przeprowadzenia wielokrotnych analiz „Co, jeśli?”. Umożliwia ranking lokalizacji (takie same procesy realizowane w innym otoczeniu biznesowym)

 

Tworzenie raportów z danych symulacyjnych

Pozwala na analizę wyników symulacji przedstawionych w formie graficznej i tabelarycznej w układzie indywidualnych czynników lub danych zagregowanych z możliwością analizy poprzez różne scenariusze symulacji..

 

Modelowanie architektury IT

Oprócz modelowania zachowań ludzkich umożliwia opis w jaki sposób architektura IT wspiera procesy i pozwala na analizę konkurencji zasobów.

 

Inteligentne Diagramy BPMN

Przyspieszenie i zapewnienie wyższej jakości projektom BPMN poprzez sprawdzanie poprawności modelu.

Możliwość weryfikacji procesu opisanego w BPMN poprzez jego symulację

 

Inteligentne drukowanie

Oszczędza czas na zarządzanie formatami wydruków i pozwala na błyskawiczne przełączanie się pomiędzy wydrukami na drukarkach i urządzeniach wielkoformatowych. Opcje znaków wodnych pozwalają na silne zaakcentowanie własności i statusu dokumentów.

 

Diagramy wielojęzyczne

W połączeniu z repozytorium Process Central / Web Central pozwala na automatyczną zmianę języka obiektów tekstowych w zależności od osoby przeglądającej diagramy. Funkcjonalność niezbędna dla modelowania w międzynarodowych organizacjach.

 

Publikacje w PDF

Możliwość udostępniania w interaktywnym formacie PDF pozwala na pełną integrację wersji elektronicznej i papierowej

 

Import z Visio®

Skrócenie czasu tworzenia modeli poprzez wykorzystanie istniejących źródeł.

* Eksport do BPEL wymaga dodatkowego produktu

 

Kategoria: