iGrafx FlowCharter

 iGrafx FlowCharter 2013

Grafx® FlowCharter™ to najpełniejsze i najłatwiejsze w obsłudze dostępne na rynku narzędzie do analiz procesów biznesowych i ich modelowania. Pomaga organizacjom zrozumieć i doskonalić procesy biznesowe. Graficzna reprezentacja procesów pozwala ludziom pozwala ludziom łatwo zrozumieć informacje i szybko skupić się na wąskich gardłach i problemach w procesie. Dużo bardziej bardziej solidny niż standardowe produkty do tworzenia wykresów, iGrafx FlowCharter jest jednocześnie startowym narzędziem rodziny rozwiązań iGrafx zapewniających doskonałość procesów biznesowych.

 

 

 

Łatwe tworzenie:

 • Diagramy przepływu

 • Modele procesów

 • Diagramy typu Swimlane®

 • Mapy Strumienia Wartości (Diagramy VSM)

 • Diagramy - "Rybich ości"

 • Arkusze FMEA Diagramy Kwadrantów

 • Diagramy SIPOC

 • Modele BPMN

 • Eksport do BPEL*

 • Własne szablony

 • Schematy organizacyjne

 • Schematy sieci

 • i wiele innych ...

Podstawowe cechy

  Inteligentne Diagramy typu Swimlane® Skraca czas niezbędny do tworzenia i edycji modeli procesów oraz prezentacji między wydziałowych zależności w realizacji procesów.

 

Hierarchiczne Modele procesów i Numerowanie

Oszczędza czas poprzez możliwość ponownego wykorzystania zdefiniowanych podprocesów. Kaskadowe numerowanie symboli ułatwia zrozumienie zależności pomiędzy procesami i umożliwia zachowanie spójności modeli

 

Tematy

Predefiniowane Tematy (układy formatowania diagramu) pozwalają na szybkie tworzenie lepszej jakości diagramów i modeli.

 

Diagramy przyczynowo-skutkowe (rybich ości)

Pozwala określić przyczyny występowania usterek i przeanalizować je dzięki diagramom „rybich ości” połączonych z wykresami Pareto. Pozwala to na szybkie określenie akcji mających najsilniejszy pozytywny wpływ na procesy w organizacji. Diagramy te mogą być połączone z analizą FMEA.

 

Arkusze - Priorytetyzacja i FMEA

Pozwala zogniskować się na możliwościach doskonalenia i ułatwia szybsze łagodzenie skutków usterek. Możliwość połączenia analizy FMEA do procesów

 

Mapy strumienia wartości dodanej

Skraca czas edycji i aktualizacji map strumienia wartości dodanej i pozwala na automatyzację wprowadzania i wizualizacji danych opisujących proces oraz łatwe propagowanie tych informacji w organizacji

 

Rozszerzone Mapy strumienia wartości dodanej

Skraca czas niezbędny do tworzenia i edycji rozszerzonych modeli VSM i tworzy widoki zgodne z metodyką Lean przekraczające granice fabryk, oddziałów i firm.

 

Modelowanie architektury IT

Oprócz modelowania zachowań ludzkich umożliwia opis w jaki sposób architektura IT wspiera procesy i pozwala na analizę konkurencji zasobów.

 

Inteligentne Diagramy BPMN

Przyspieszenie i zapewnienie wyższej jakości projektom BPMN poprzez sprawdzanie poprawności modelu.

 

Eksport do BPEL i XPDL

Możliwość weryfikacja zgodności z WS-BPEL podczas eksportu do BPEL*

 

Inteligentne drukowanie

Oszczędza czas na zarządzanie formatami wydruków i pozwala na błyskawiczne przełączanie się pomiędzy wydrukami na drukarkach i urządzeniach wielkoformatowych. Opcje znaków wodnych pozwalają na silne zaakcentowanie własności i statusu dokumentów.

 

Diagramy wielojęzyczne

W połączeniu z repozytorium Process Central / Web Central pozwala na automatyczną zmianę języka obiektów tekstowych w zależności od osoby przeglądającej diagramy. Funkcjonalność niezbędna dla modelowania w międzynarodowych organizacjach.

 

Publikacje w PDF

Możliwość udostępniania w interaktywnym formacie PDF pozwala na pełną integrację wersji elektronicznej i papierowej

 

Import z Visio®

Skrócenie czasu tworzenia modeli poprzez wykorzystanie istniejących źródeł.


* Eksport do BPEL wymaga dodatkowego produktu

Ulotka

Kategoria: