iGrafx Process For Enterprise Modeling

 Process for Enterprise Modeling

iGrafx® Process™ for Six Sigma jest to najłatwiej dostępne w pełni funkcjonalne, łatwe w użyciu narzędzie do analizy procesów i symulacji. Jest tak zaprojektowane, aby pomóc specjalistom Six Sigma zrozumieć i ulepszać swoje procedury. iGrafx Process for Six Sigma realizuje wszystkie funkcje w zawarte w iGrafx® FlowCharter™ i iGrafx® Process ™ oraz zapewnia integrację z Minitab® i JMP® w celu uruchomienia Rapid DOE, logowania wyników symulacji, jak również innych funkcji.

łatwe tworzenie:

 • Diagramy przepływu

 • Modele procesów

 • Diagramy typu Swimlane®

 • Mapy Strumienia Wartości (Diagramy VSM)

 • Diagramy - "Rybich ości"

 • Arkusze FMEA Diagramy Kwadrantów

 • Diagramy SIPOC

 • Modele BPMN

 • Eksport do BPEL*

 • Własne szablony

 • Schematy organizacyjne

 • I wiele innych ...

Plus:

 • Integracja z oprogramowaniem Minitab® i JMP®

 • Zaawansowana symulacja procesów

 • Modelowanie zasobów

 • Analizy "Co, jeśli?"

 • Raporty tabelaryczne i graficzne

 


Podstawowe cechy

 

Inteligentne Diagramy typu Swimlane®

Skraca czas niezbędny do tworzenia i edycji modeli procesów oraz prezentacji między wydziałowych zależności w realizacji procesów.

 

Hierarchiczne Modele procesów i Numerowanie

Oszczędza czas poprzez możliwość ponownego wykorzystania zdefiniowanych podprocesów. Kaskadowe numerowanie symboli ułatwia zrozumienie zależności pomiędzy procesami i umożliwia zachowanie spójności modeli

 

Tematy

Predefiniowane Tematy (układy formatowania diagramu) pozwalają na szybkie tworzenie lepszej jakości diagramów i modeli.

 

Diagramy przyczynowo-skutkowe (rybich ości)

Pozwala określić przyczyny występowania usterek i przeanalizować je dzięki diagramom „rybich ości” połączonych z wykresami Pareto. Pozwala to na szybkie określenie akcji mających najsilniejszy pozytywny wpływ na procesy w organizacji. Diagramy te mogą być połączone z analizą FMEA.

 

Arkusze - Priorytetyzacja i FMEA

Pozwala zogniskować się na możliwościach doskonalenia i ułatwia szybsze łagodzenie skuków usterek.

 

Rozszerzone Mapy strumienia wartości dodanej

Skraca czas niezbędny do tworzenia i edycji modeli VSM i i tworzy widoki zgodne z metodyką Lean przekraczające granice fabryk, oddziałów i firm.

 

Integracja z oprogramowaniem Minitab® i JMP®

Dzięki integracji podstawowym oprogramowaniem Six Sigma przyspiesza realizację projektów poprzez zmniejszenie nakładów pracy w analizy i lepszą ich realizację.

 

Planowanie eksperymentów (DOE)

Identyfikuje optimum realizacji procesów poprzez możliwość przeprowadzanie pełnych eksperymentów wieloczynnikowych w bezpiecznym środowisku.

 

Dopasowywanie danych

Zwiększa dokładność modeli i wyników symulacji poprzez statystyczne dopasowanie się do danych ze świata rzeczywistego.

 

Analiza wielu scenariuszy

Pozwala na wybór optymalnego sposobu realizacji procesów dzięki możliwości przeprowadzenia wielokrotnych analiz „Co, jeśli?”. Umożliwia ranking lokalizacji (takie same procesy realizowane w innym otoczeniu biznesowym)

 

Tworzenie raportów z danych symulacyjnych

Pozwala na analizę wyników symulacji przedstawionych w formie graficznej i tabelarycznej w układzie indywidualnych czynników lub danych zagregowanych z możliwością analizy poprzez różne scenariusze symulacji..

 

Modelowanie architektury IT

Oprócz modelowania zachowań ludzkich umożliwia opis w jaki sposób architektura IT wspiera procesy i pozwala na analizę konkurencji zasobów.

 

Inteligentne drukowanie

Oszczędza czas na zarządzanie formatami wydruków i pozwala na błyskawiczne przełączanie się pomiędzy wydrukami na drukarkach i urządzaniach wielkoformatowych. Opcje znaków wodnych pozwalają na silne zaakcentowanie własności i statusu dokumentów.

 

Diagramy wielojęzyczne

W połączeniu z repozytorium Process Central / Web Central pozwala na automatyczną zmianę języka obiektów tekstowych w zależności od osoby przeglądającej diagramy. Funkcjonalność niezbędna dla modelowania w międzynarodowych organizacjach.

 

Publikacje w PDF

Możliwość udostępniania w interaktywnym formacie PDF pozwala na pełną integrację wersji elektronicznej i papierowej

*Eksport do BPEL wymaga dodatkowego produktu

Demonstracja możliwości:

Projektowanie eksperymentów dla Six Sigma
Film instruktażowy

 
 

Informacje uzupełniające:

Od dawna w nowoczesnych firmach procesy biznesowe dokumentuje się za pomocą odpowiednich schematów blokowych. Pora teraz zrobić następny krok - sprawdzić, jak naprawdę działają opisane procesy. iGrafx Process for Six Sigma przewodzi nowej generacji programów służących do optymalizacji procesów. Modelowanie procesów, symulacje i analizy dokonywane są z wykorzystaniem najsilniejszego dostępnego na rynku narzędzia do tworzenia schematów blokowych. iGrafx Process łączy w sobie z sukcesem technologie wielokrotnie nagradzanych aplikacji: Optima (m.in. nagroda SPA/SIIA Codie 1998) i FlowCharter (m.in. Grand Prix Komputer Expo 97). Dzięki temu pozwoli Państwu lepiej zrozumieć i zoptymalizować różnorodne procesy w Państwa firmie. Unikatową cechą jest współpraca z pakietami statystycznymi Minitab i JMP.

Unikatowe cechy

Projektowanie Experymentów (DOE) na scenariuszach "What-if" (Co jeśli) Możliwość modyfikacji wybranych parametrów procesu (podanie zakresu zmienności tych parametrów) i przebiegu procesu w celu uzyskania informacji jak dane modyfikacje wpłyną na przebieg procesu. Przekazywanie wyników dla różnych parametrów do pakietów statystycznych Minitab lub JMP. Wykrywanie warunków brzegowych wyszukiwanie optymalnych parametrów.

Aproksymacja danych funkcjami statystycznymi Program pozwala na automatyczne wskazanie funkcji najlepiej opisującej dane empiryczne. Funkcja taka może być później wykorzystana do sterowania zachowaniem się transakcji w procesie.
Analiza kosztów i zasobów Wykrywanie "wąskich gardeł" w procesach. Wykrywanie i statystyczne określanie możliwych scenariuszy realizacji danego procesu.(np. szansa na powodzenie zaprojektowanego przedsięwzięcia)
Śledzenie procesu Wizualna możliwość oceny przebiegu procesu. Szybkie wykrywanie wąskich gardeł i niewykorzystanych zasobów.
Znaczenie ścieżek procesu dla ilości błędów w procesie Wskazywanie współczynnika RTY (Six Sigma) lub innych wybranych parametrów dla poszczególnych ścieżek procesu.
Graficznie i tabelaryczne raporty Możliwość wizualnej oceny procesu oraz pogłębionej analizy w oparciu o dokładne dane umieszczone w tabelach.
Edycja w trybie tabelarycznym Automatyczne tworzenie wizerunku procesu w oparciu o wpisane w tabeli teksty i wartości.
Wizualne rozpoznawanie czynności Szybkie rozpoznawanie, które czynności mają wpływ na określone wartości w zdefiniowanym procesie
Inteligentne wydziały Obszar do umieszczania symboli automatycznie rośnie / maleje podczas dodawania / odejmowania / przesuwania symboli reprezentujących daną czynność.
Automatyczne połączenia Symbole pozostają połączone podczas ich przemieszczania. Linie automatycznie optymalizują swój przebieg aby zachować maksimum przejrzystości diagramu.
Automatyczne łącza pomiędzy stronnicami Pozwalają na łatwiejsze przeglądanie dużych, wielostronicowych diagramów. Podczas publikowania do HTML łącza automatycznie zamieniają się w hiperłącza.
Brak ograniczeń wielkości stronicy Użytkownik definiuje wielkość kartki papieru podczas drukowania. Diagram jest automatycznie dzielony na kartki. Wielkość diagramu jest praktycznie nieograniczona (ponad 37 m x 37 m)
Pełnia możliwości graficznych i formatowania tekstu Możliwość uzupełniania diagramów grafiką wektorową, rastrową i przestrzenną oraz dowolnie sformatowanym tekstem
Dopasowanie tekstu do symbolu Wielkość symbolu może być automatycznie dopasowywana do wprowadzonego tekstu.
Wiele obszarów tekstowych Symbol może zwierać wiele niezależnych obszarów tekstowych. Ułatwia to strukturyzację informacji w obrębie symbolu.
Krzyżowanie i łączenie się linii Wyraźnie widać, które linie łącza się ze sobą, a które przechodzą niezależnie od siebie. Dobór odpowiedniego sposobu pokazywania tych miejsc zwiększa czytelność.
Wsparcie dla VBA Możliwość: tworzenia własnych aplikacji wykorzystujących iGrafx Process for Six Sigma jako front-end, dopisania własnych procedur do iGrafx Process wykorzystania go jako "okna" do informacji zawartej w procesowo zorientowanych aplikacjach w przedsiębiorstwie. Wbudowany interfejs programowy VBA Ułatwia przeglądanie, zarządzanie i debugowanie kodu VBA wykorzystywanego w iGrafx Process.
VBA iShapes Definiowanie symboli o specyficznym zachowaniu się (np. pokazujących bieżący stan wybranego monitora w postaci miernika z wychylająca się wskazówką)
Dostęp do ODBC i baz SQL Monitorowanie danych zapisanych w zgodnych z ODBC lub SQL bazach w procesach zobrazowanych za pomocą iGrafx Process
Automatyczna aktualizacja symboli VBA Zmiana kodu VBA skojarzonego z symbolem w bazie symboli powoduje automatyczną aktualizację kodu w dokumentach zawierających ten symbol.
Widok hierarchiczny Możliwość obejrzenia struktury zależności diagramów ułatwiająca ich zrozumienie.
Bogate i zaawansowane filtry importowe Możliwość zaimportowania: np. procesów z Visio oraz grafik wektorowych, rastrowych i przestrzennych ze standardowych aplikacji graficznych, DTP i CAD. Grafiki te można wykorzystywać jako symbole.

Wymagania Systemowe

Ulotka

Kategoria: