iGrafx Enterprise Modeler

Enterprise Modeler
iGrafx® Enterprise Modeler™ / iGrafx® Enterprise Central™ to narzędzia pomagające organizacji zachować zgodność procesów z jej celami i strategiami. iGrafx Enterprise Central jest repozytorium zapewniającym najwyższy poziom współpracy korporacyjnej - zarządzanie wersjami, dostępami, ryzykami, analizami, rozpowszechnianiem informacji, obiektami i wszystkimi dokumentami dotyczącymi procesów.

Schemat modelowania w iGrafx Enterpise Modeler / iGrafx Enterprise Central

 

Kluczowe zastosowania

Korzyści

Modelowanie organizacji

Pozwala na lepsze zrozumienie złożonych, wielowymiarowych struktur

Architektura Organizacji

Poprawia zdolność do tworzenia prawidłowych planów rozwoju i inwestycji technologicznych

Przestrzegane wymogów

Umożliwia tworzenie i zapewnienie aktualności całościowych dokumentacji takich jak np. dla Sarbanes-Oxley

Zarządzanie IT

Zapewnia skuteczne zarządzanie i kontrolę nad wymaganiami, spójnością i realizacją projektów w pionach IT

Zarządzanie Ryzykiem

Ustrukturyzowane modele identyfikacji i analizy występowania zagrożeń pozwalają na efektywne zarządzanie ryzykiem.

"Przeżycie"

Identyfikacja uwarunkowań pomiędzy procesami, systemami i otoczeniem pozwala na planowanie kroków zapobiegających katastrofom zagrażającym bytowi organizacji.

Zarządzanie Jakością

Przyspieszenie poprawy sprawności poprzez analizę wpływu czynników i ryzyk na procesy

Zarządzanie procesami Biznesowymi

Zcentralizowane zarządzanie przechowywaniem, archiwizacją, dostępem i zmianami dokumentacji biznesowej. (iGrafx Enterprise Central)

 

Demo

Prezentacja programów iGrafx Enterprise Modeler i iGrafx Enterprise Central po polsku - pdf