Działania dotyczące modelu zamówień publicznych

Od 2015 roku MGX wspólpracuje z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju nad tworzeniem wzorcowego modelu zamówień publicznych.

Migawki ze spotkania na Cyprze:

Kategoria: